Mieren

Mieren wie kent ze niet? Je komt ze overal tegen.. Mieren hebben zich met ca. 10.000 soorten over de hele wereld verspreid, waarvan 40 soorten in Nederland voorkomen. De oudste fossiele mieren zijn ca. 100 miljoen jaar oud. Wij van Krul Ongedierte Bestrijding kunnen voor u determineren om welke soort het gaat en de juiste bestrijding en preventie methodes uitvoeren.

Mieren zijn sociaal levende staten vormende insecten. Een mierenstaat omvat als regel een groot aantal individuen, die alle behoren tot een van de volgende groepen.

Koninginnen:

 • Bij sommige soorten slechts 1 koningin per nest
 • Dit zijn de vruchtbare vrouwelijke individuen, zij leggen de eieren
 • Koninginnen zijn in het algemeen groter dan de werksters en vlak voor en tijdens de paring (bruidsvlucht) meestal gevleugeld

 

De werksters:

 • Dit zijn de onvruchtbare vrouwelijke exemplaren
 • Zij zorgen voor de voedselvoorziening nestuitbouw en de verzorging van de poppen en larven
 • De werksters bezorgen de mens door hun omzwervingen last, als ze in huizen terechtkomen
 • Als een werkster een voedselbron vindt zet zij op de weg naar het nest een reukspoor uit
 • Andere werksters worden door haar geattendeerd en volgen dit spoor
 • Zo’n spoor noemen we een mierenstraat
 • Deze straat is waardevol bij het zoeken naar het nest

 

De Soldaten:

 • Dit zijn ook onvruchtbare vrouwelijke individuen, komen vooral bij tropische soorten voor
 • Zij onderscheiden zich van de werksters, zijn iets groter en hebben extra grote kaken
 • Tot hun taak behoort het verdedigen van het nest
 • Bij de meeste inlandse soorten komen geen soldaten voor, hier zorgen de werksters voor de verdediging

 

De mannetjes:

 • Zijn in bepaalde tijden (per soort verschillend) van het jaar aanwezig
 • Mannetjes zijn gevleugelde exemplaren, evenals de jonge, nog onbevruchte koninginnen
 • Als de weersomstandigheden gunstig zijn vindt de bruidsvlucht plaats
 • Vliegende mieren zijn dus de gevleugelde vruchtbare individuen van een bepaalde soort
 • Na de bevruchting sterven de mannetjes
 • De bevruchte koninginnen werpen de vleugels af en stichten een nieuwe kolonie op een daarvoor geschikte plaats al of niet na overwintering
 • Bij sommige tropische soorten is er in onze streken geen bruidsvlucht, paring vind dan plaats in het nest
 • Verspreiding vind dan plaats door het stichten van dochterkolonies

 

Herkenning algemeen:

 • Sprieten zijn steeds geknikt
 • Tussen rug en achterlijf bevindt zich een achterlijfssteel, die bestaat uit hetzij 1 min of meer platte schubben hetzij 2 bolvormige knopen

 

Nestbouw:

 • Grote verscheidenheid in vorm en gebruikt materiaal (bouwtechniek)
 • Enkele soorten zijn aan planten gebonden
 • Andere soorten in aardnesten onder stenen, mos, rottend blad, hout e.d. of in woningen op allerlei verborgen plaatsen

 

Schade van mieren:

 • Uitermate hinderlijk optreden in keukens en andere verblijven
 • Overbrengers van ziekteverwekkende bacteriën
 • Bij grote aantallen hinderlijk

De ongedierte bestrijder van het Noorden! Wij zijn actief in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

Offerte aanvragen