Houtwormen

Krul Ongedierte Bestrijding is gespecialiseerd in het bestrijden van houtwormen, en wij werken volgens een behandel plan. Dit houtworm behandelplan gaat als volgt in zijn werking:

  Inspectie (hierbij word gedetermineerd om wat voor houtworm kever het gaat en de grote van u plaag , vochtpercentage van het hout en de totale oppervlakten van het te behandelen hout).

  Behandelingsplan (Plan word opgesteld om de plaag te behandelen/bestrijden en door te nemen wat de verwachtingen zijn risico’s in kaart brengen en duidelijke afspraken te maken tussen klant en Krul Ongedierte Bestrijding.

  Doornemen Behandelingsplan met de klant en akkoord verklaring.

  Voorbereidingen (eventuele taken voor de klant)

  2e Inspectie (voor eventuele veranderingen/aanpassingen)

  Voorbereidingen (voor Krul Ongedierte Bestrijding dit kunnen zijn schoonmaak werkzaamheden voorwerken en aflevering goederen t.a.v. behandeling)

  Behandeling (de te verrichten werkzaamheden en de bestrijding)

  Betaling

  Garantiecertificaat 10 jaar

Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven, maar vooral de larve van de gewone houtwormkever of het doodskloppertje (Anobium punctatum). De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, Xestobium rufovillosum, wordt ook wel grote houtworm genoemd. (De derde belangrijke kever die fikse schade aan binnenshuis houtwerk kan veroorzaken is de huisboktor, Hylotrupes bajulus, maar die wordt meestal niet als houtworm betiteld).

De keverlarven van de houtworm kever boren gangen in het hout, en kunnen daarmee houtconstructies, vloeren, meubels en andere houten voorwerpen beschadigen of vernielen. De voorkeur van de larven gaat uit naar de zachtste delen in het hout, hetgeen meestal het spinthout is.

Of er levende larven aanwezig zijn is te zien aan het boormeel dat uit de gaatjes komt. Het beste is dat te zien door zwart papier onder de gaatjes te leggen.

 

De gewone Houtwormkever (Anobium punctatum Degeer)

De gewone houtwormkever tast zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen. Ook boomstronken worden aangetast. De larven boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout.
Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen (= Uitwerpselen).
Vaak kun je hoopjes boormeel onder het hout aantreffen. De Structuur van het boormeel is korrelig.

De gewone Houtwormkever valt onder de drooghoutboorders:
De drooghoutboorders tasten verwerkt hout aan. Vooral hout in gebouwen en op opslagplaatsen wordt vaak door deze groep aangetast.

Heeft u last van houtworm of denkt u last te hebben van houtworm? Dan kunnen wij voor u in kaart brengen om wat voor soort het gaat en wat de juiste bestrijding of preventie maatregelen zijn om u van dit probleem af te helpen.

 

Kosten behandelen van houtworm

De kosten voor het behandelen van houtworm beginnen bij 120,-euro incl btw 4x4m afhankelijk van de soort insect en extra’s.

Uiterlijk:

Imago: 2,5 – 5 mm lang donkerbruin gewelfd halsschild, waaronder de kop schuil gaat; rijen kleine putjes op de dekschilden.
Ei: wit doorschijnend citroenvormig ca. 0,3 mm lang en 0,2 mm breed.
Larve: wordt ca. 6 mm lang geelachtig wit licht gekromd drie paar kleine pootjes.
Pop: 4,5 – 5 mm lang, geelachtig wit.

Ontwikkeling:

– Volledige gedaanteverwisseling
– Wijfje legt 20-40 eitjes
– Levensduur ei 2 tot 3 weken in mei-Augustus , Larve +/- 3 jaar afhankelijk van de aard van het hout, de temperatuur en de luchtvochtigheid, Pop 2-4 weken in maart-mei (larve maakt poppenwieg om daarin te verpoppen) , Imago (volwassen exemplaar) 3-4 weken in mei-augustus.
– Van ei tot image (volwassen exemplaar) +/- 3 jaar
– Temperatuur van 22-23 Graden Celsius is het gunstigst voor de ontwikkeling van de larve.
– Ontwikkelen zich ook buitenshuis.

Leefwijze:

– Tasten zowel naald als loofhout aan binnen en buiten gebouwen , ook boomstronken worden aangetast.
– In mei t/m augustus kunnen de kevers uit het hout tevoorschijn komen, ze gaan dan paren , waarna de vrouwtjes eitjes leggen.
– De kevers kunnen goed vliegen.
– Het wijfje legt eitjes in spleten van het hout of in oude boorgangen.
– De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout.
– De boorgangen lopen in alle richtingen, kronkelend door het hout en hebben een cirkelvormige doorsnede.
– De boorgangen zijn gevuld met boormeel.
– Onder het aangetaste houtwerk treffen we dikwijls hoopjes boormeel aan.
– Uitvliegopeningen cirkelvormig diameter 1-2 mm
– Boormeel: korrelige deeltjes.

Schade:

– Zowel naald- als loofhout in gebouwen, meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten, enz. Wordt aangetast.
– De aantasting vindt meestal plaats in het spinthout.

Nut

– Ruimen afval op.

Verspreiding:

– Vliegt in mei-augustus rond.
– Wordt ook verspreid door transport van aangetast hout, bijv. Meubelen.

Wering:

– Binnenkomend hout inspecteren.
– Houtwerk verven of vernissen , zodanig dat geen aantasting kan ontstaan.
– Eventueel alleen verduurzaamd hout toepassen.

De ongedierte bestrijder van het Noorden! Wij zijn actief in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

Offerte aanvragen