Plan van aanpak

KRUL Ongedierte Bestrijding streeft naar een zo natuurlijk mogelijke aanpak van uw ongedierte probleem.

Vijf stappen

De aanpak van Krul Ongedierte Bestrijding bestaat uit vijf stappen die volledig zijn afgestemd op uw woning of bedrijf:

 1. Determinatie

We bekijken van welke diersoort u (over)last heeft.

 2. Inventarisatie

Vervolgens inventariseren we de verspreiding. We onderzoeken de plekken in en rondom uw woning of bedrijf waar we de diersoort kunnen verwachten.

 3. Planning & preventie

We maken een bestrijdingsplan met informatie over het hoe en wanneer van onze ongediertebestrijding en stellen de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseren we wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 4. Uitvoering

De ongediertebestrijding en weringsmaatregelen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd.

 5. Controle

De laatste stap bestaat uit een analyse van het effect van de uitgevoerde ongediertebestrijding en de genomen weringsmaatregelen. Zo nodig voeren we een nabehandeling uit.

De ongedierte bestrijder van het Noorden! Wij zijn actief in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

  Bel 06 – 52052113

Offerte aanvragen