Preventie

Krul Ongedierte Bestrijding kan voor u inspecties en maatregelen treffen om uw onderneming preventief te weren en monitoren door middel van inspecties van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

Muizen Preventie Bedrijven

 • Ventilatieopeningen buitenmuren.
 • Dichten van gaten of kieren in muren en bij deuren en ramen.
 • Voorkomen van rommelhoeken (schuilplaatsen).
 • Aanbod voedsel zoveel mogelijk voorkomen (afval in gesloten bakken, bij dierverblijven voor de avond voederresten opruimen)
 • Opslag goederen in loodsen vrij van wanden.
 • Periodieke inspectie van opgeslagen goederen.
 • Inspectie van te voeren grondstoffen/goederen (bijv. pallets).

 

De Schade die deze knaagdieren veroorzaken kunnen groot zijn:

 • Kunnen ziektekiemen verspreiden (voedselvergiftiging, sporadisch modderkoorts, hantavirus, huidziekten e.a.)
 • Volwassen huismuizen consumeren gemiddeld 3-5 gram voedsel per dag.
 • Bevuilen voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine.
 • Veroorzaken knaagschade aan allerlei materialen.
 • Soms stankoverlast door urine en muskusgeur.
 • In woningen soms rust verstorend.

Ratten Preventie Bedrijven:

Krul Ongedierte Bestrijding kan voor u inspecties en maatregelen treffen om u onderneming preventief te weren en monitoren doormiddel van inspecties van u onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Afsluitbare vuilcontainers en voedsel zo mogelijk onbereikbaar voor ratten bewaren.
 • Frequente afvoer vuilnis.
 • Schoonmaakdienst in bedrijven.
 • Onderhoud terreinen en walkanten.
 • Opslag goederen in loodsen vrij van wanden.
 • Langdurige opslag zoveel mogelijk vermijden.
 • Periodieke inspectie van opgeslagen goederen.
 • Inspectie van aan te voeren grondstoffen/goederen.
 • Buitenmuren tot tenminste 70cm onder het maaiveld.
 • Beplanting tenminste 60cm van de wanden houden.
 • Doorvoeropeningen leidingen afgedicht.
 • Ventilatieopeningen max.0,5cm breedte (0,5cm i.v.m. Muizen)
 • Gegalvaniseerde bolroosters op hemelwaterafvoeren in dakgoten.
 • Goed sluitende deuren.
 • Riolering in goede staat (geen verzakkingen, missende ontstoppingsdeksels, andere gebreken)

 

Tevens kan Krul Ongedierte Bestrijding u onderneming monitoren doormiddel van:

 

 • Uitzetten onvergiftigd controle lokaas en dit regelmatig controleren om de aan- of afwezigheid van ratten vast te stellen.

 

De Schade die deze knaagdieren veroorzaken kunnen groot zijn:

 • Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyphus e.a.).
 • Ratten kunnen veeziekten verspreiden (varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, ziekte van Aujeszky, e.a.)
 • Volwassen ratten consumeren gemiddeld 15-20gram voedsel per dag.
 • Ratten bevuilen voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine.
 • Ratten veroorzaken knaagschade aan verpakkingsmaterialen, houtenvloeren, leidingen en kabels (storingen, kortsluiting) en aan isolatiematerialen.
 • Tengevolge van graverijen door ratten kunnen verzakkingen optreden.

De ongedierte bestrijder van het Noorden! Wij zijn actief in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en werken volgens het IPM.

  Expertise
  No-nonsens
  Adequaat en verantwoord bestrijden
  Gediplomeerd
  Particulier en zakelijk

  Bel 06 – 52052113

Offerte aanvragen